สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงแก่น ยินดีต้อนรับ

วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ดอกไม้แสนสวย สวัสดีปีใหม่ 2553

สวัสดีปีใหม่ 2553 ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง พลานามัยสมบูรณ์ มีกำลังทำหน้าที่ เพื่อประโยชน์ของปวงชนชาวไทยต่อไป
จากข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย


โดย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงแก่น

ไม่มีความคิดเห็น: